E-handel

Att sälja produkter och tjänster via Internet med en professionell och funktionell Internetbutik är inte alls så komplicerat som det låter.

Rulla ner

Internetbutik e-handel

Vi skapar kompletta lösningar med responsiv design baserade på fri programvara, som Saleor, Prestashop och Cartridge, för såväl små som medelstora företag. Våra e‑handelsproduktioner innehåller alla funktioner man behöver, och man kan växa i takt med att verksamheten expanderar.

Fri programvara

Genom att använda fria programvaror med öppen källkod i utvecklingsarbetet, får man bland annat följande fördelar:

  • Man betalar inga licenskostnader för programvaran
  • Man betalar mindre för utveckling därför att vi anpassar befintliga lösningar
  • Man får lösningar som är beprövade av ett stort antal användare
  • Man är fri att efter eget önskemål anpassa systemet i framtiden.
  • Man är inte bunden till en viss leverantör.
Kundrelationssystem
Django Saleor Prestashop