Innehållshanteringssystem

Inom moderna IT-system är det av vital betydelse att man särskiljer logik, presentation och innehåll. Content Management, innehållshantering, har därför kommit i fokus. Allt fler inser att välordnad och strukturerad information är av stor betydelse för varje organisation, och att denna i många fall utgör en betydande del av en verksamhets tillgångar. Därför efterfrågas IT-system som hanterar information på ett sätt som är enkelt, effektivt och långsiktigt.

Publicera i grupp

Den som ansvarar för en webbplats har säkerligen redan förstått att ett publiceringsverktyg, innehållshanteringssystem CMS (Content Management System), är en utmärkt lösning för att delegera ansvaret för uppdateringar till vanliga användare. Man uppdaterar och lägger till nya artiklar via ett peka-och-klicka gränssnitt med en lättanvänd texteditor. Innehållshanteringssystem är ofta mycket produktiva att arbeta med.

Fri programvara

Genom att använda fria programvaror med öppen källkod som Joomla!, Django och Mezzanine i utvecklingsarbetet får man bland annat följande fördelar:

Man betalar inga licenskostnader för programvaran Man betalar mindre för utveckling därför att vi anpassar befintliga lösningar Man får lösningar som är beprövade av ett stort antal användare Man är fri att efter eget önskemål anpassa systemet i framtiden. Man är inte bunden till en viss leverantör.

Joomla
Django